Dösebackaplatån

 Posted by at 19:42
mar 122013
 

Dösebacka_1

Området består av grusavlagringar från istiden. När området användes som grustäckt fann man fossilfynd av mammut och myskoxe. Idag är området naturreservat.

Share Button

Sorry, the comment form is closed at this time.

Seo Packages
What is seo - seo tips