Gäster vid fågelbordet I

 Posted by at 23:53
okt 302011
 

Entitan och talgoxen är trogna gäster vid fågelbordet. Trots att det är milt äter de som om de inte sett mat på veckor och trafiken till och från fågelbordet är minst sagt intensiv.

Share Button

Sorry, the comment form is closed at this time.

Seo Packages
What is seo - seo tips