Klimat

 

Klimat

Klimatet är varmt torrt och vingårdarna ligger i lä av Vogeserna. Alsace är ett av de områden i Frankrike som har den lägsta nederbördsmängden (450 till 500 mm regn per år).

Vinstockarna som binds upp högt växer på 200 till 400 meters höjd på Vogesernas sluttningar, där de får maximalt antal soltimmar. Att vinrankorna binds upp högt minskar dessutom risken för skador orsakade av markfrost på våren.

Odlingssäsongen är lång vilket ger en långsam mognad av druvorna som får eleganta aromer. Skörden börjar i oktober och kan kan pågå ända in i december.

Share Button
Seo Packages
What is seo - seo tips