Kviström

 Posted by at 22:25
mar 232013
 

Kviström_2

Kviströms naturreservat i Munkedal ligger på östsidan av Örekilsälvens dalgång alldeles intill det gamla tingshuset där man parkerar bilen. Bergets högsta punkt når 104 m.ö.h. och Klevabäcken störtar sig nedför bergsbranten i ett vackert, cirka 15 meter högt vattenfall. Sluttningarna består av lövskog med framför allt alm, ask, lind, lönn, ek och hassel. Örtfloran är yppig med bl.a. kärrfibbla, springkorn, hässleklocka, liten nunneört och kransrams. En botanisk raritet i länet är murrutan som växer på klipphyllor.

Tillbringade en lång stund åt att titta på en mindre hackspett som hade fullt upp med sitt hackande.

Share Button

Sorry, the comment form is closed at this time.

Seo Packages
What is seo - seo tips