Slerboåns dalgång

 

Slerboåns dalgång

Slerboåns dalgång 2       Slerboåns dalgång 4

Slerboåns dalgång 3       Slerboåns dalgång 5

Avslutar veckan med en promenad längs Slerboåns dalgång. I skogen är det höstligt lugnt och avstressande så jag sätter mig på en stubbe och njuter. Äter en banan och efter en kort stund känner jag mig nyladdad. En och annan fågel hör jag men skillnaden mot våren, då fågelsången är näst intill öronbedövande, är enorm. Skogen är gammal och jag fortsätter följa stigen som går mellan ån och en brant bergskam som jag sedan går utmed på tillbakavägen. Bestämmer mig för
att återvända till våren för en ny och garanterat annorlunda upplevelse (trots att det är samma
skog).

Fakta
Bildat: 2000
Areal: Cirka 49 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Share Button
Seo Packages
What is seo - seo tips