Vättlefjäll

 

Fakta
Bildat: 2001
Areal: 2 460 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale, Göteborg

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Share Button
Seo Packages
What is seo - seo tips