Långsbergen

 

      

      

Parkerade bilen nordväst om Utby och gjorde en rundvandring i de sydligare delarna av reservatet. Solen strålade och oktober månad visade sig från sin bästa sida. Efter ett besök på Pikstensröset passerades en av Långsbergsjöarna. Vek sedan av mot väster och gick ner till Utby Lång. Rastade en stund på östra sidan av sjön. Där hade bävern hade fällt några träd tidigare i år. Fortsatte sedan till ruinerna efter en kvarn för att ta några kort varefter det var dags att återvända till den väntande bilen. Turen tog ungefär 2 timmar.

Fakta
Bildat: 2005
Areal: ca 125 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Share Button
Seo Packages
What is seo - seo tips