Valdalsbergen

 

Valdalsbergens höga, skogklädda branter är jobba att klättra uppför men väl däruppe känns det mödan värd. Det finns en stigslinga att följa men markeringarna i den del som ligger närmast Valdalssjön är glest satta och ibland svåra att upptäcka så man måste vara uppmärksam för att inte tappa orienteringen.

Fakta
Bildat: 2001
Areal: ca 97 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Share Button
Seo Packages
What is seo - seo tips