Nävekärr

 

På bergsryggarna finns lavar och mossor. I skydd av bergen finns en magnifik kustlövskog.

Fakta
Bildat: 1964
Areal: ca 235 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

Share Button
Seo Packages
What is seo - seo tips