Store Mosse

 

Mossen som är glest bevuxen med tall ligger 1,5 km sydost om Forshälla kyrka och nås lätt via bilvägen som börjar väster om kyrkan och slutar vid Restevattnet. I de fuktiga höljorna på mossen växer vitag, brunag och småsileshår och i laggpartiet växer flera starrarter samt myrlilja.

Fakta
Bildat: 1973
Areal: ca 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Share Button
Seo Packages
What is seo - seo tips