Ramsvikslandet

 Posted by at 08:10
aug 022011
 

Ramvikslandet kallas ”Klippornas rike” och består av stora klippområden, ljunghedar och ängar. Här finns såväl den röda bohusgraniten som yngre bergsarter. Spåren av inlandsisen syns överallt. På ängarna finns rikligt med fjärilar och fåglar. Har du tur får du kanske se en jagande duvhök. Kossorna finns där hela tiden. För fler bilder från Ramvikslandet se vidare under naturreservat.

Share Button

Sorry, the comment form is closed at this time.

Seo Packages
What is seo - seo tips